SEARCH


Chekkichery Bhagavathy Theyyam - ചെക്കിച്ചേരി ഭഗവതി തെയ്യം

Chekkichery Bhagavathy Theyyam - ചെക്കിച്ചേരി ഭഗവതി തെയ്യം ഭദ്രകാളി സങ്കൽപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ദേവതയാണ് കക്കര ഭഗവതി. ഉടയിൽ അഗ്നിയും ‘ഭദ്രച്ചൊട്ട’ മുഖവുമായി അസുര വാദ്യത്തിൽ ചടുല നൃത്തച്ചുവടുകളുമായാടുന്ന

Read More...

Chekkippara Bhagavathy Theyyam (ചെക്കിപ്പാറ ഭഗവതി)

ഒരിക്കല്‍ ആദിമാതാവായ ശ്രീപാര്‍വ്വതി ആകാശമാര്‍ഗേ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ പ്രക്യതിരമണീയമായ പാറമ്മല്‍ പ്രദേശവും ഗോക്കളോടപ്പം ഉല്ലസിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയും കാണാനിടയായി.നയനമനോഹരമായ

Read More...

Chembilottu Bhagavathy Theyyam (ചെമ്പിലോട്ടു ഭഗവതി തെയ്യം)

ചെമ്പിലോട്ടു ഭഗവതി തെയ്യം മഹാകാളി സങ്കൽപ്പത്തുലുള്ളതാണ് ചെമ്പിലോട്ടു കാവിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ദേവി. ഈ തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന പ്രധാന കാവുകൾ അയ്യപ്പ – വനദുർഗാ ക്ഷേത്രം ഉപദേവതാസ്‌ഥാനം നടുവില്‍, തൃക്കരിപ്പൂർ ചന്തേര ചെമ്പിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

Read More...

Cheppiladai Theyyam (ചെ പ്പിലാടി അമ്മ)

ചെ പ്പിലാടി അമ്മ.. കടന്നപ്പള്ളി ശ്രീ കേളോത്തറ ോത്തേരതറവാട് വക ധർമ്മദൈവക്ഷേത്രം..

Read More...

Cheralath Bhagavathy Theyyam - ചെരളത്ത് ഭഗവതി തെയ്യം

Cheralath Bhagavathy Theyyam - ചെരളത്ത് ഭഗവതി തെയ്യം മന്ദര പർവതം കൊണ്ട് പാലാഴിമഥനം നടത്തിയപ്പോൾ സർവൈശ്വര്യത്തിനും ചിരഞ്ജീ വിയാകാനും കെൽപ് തരുന്ന അമൃത് പൊങ്ങി വരുകയും അത് അസുരന്മാർ കൈക്കലാക്കുകയും

Read More...

Chirukanda Moorthi Theyyam (ചിരുകണ്ട മൂർത്തി തെയ്യം)

Kanhangad Thoyammal Sree Kannoth Bhagavathy ksethram. Near district hospital. Darmadaivam,kannoth gurukkal,chirukandamoorthy,karinjhamundi,vishnumoorthi,gulikan,kannoth bhagavathy. Kaliyattam every year March 3,4

Read More...

Chonnamma Bhagavathy Theyyam (ചോന്നമ്മ ഭഗവതി തെയ്യം)

എറവള്ളികോലോത്തമ്മ ഇരുഷിവനത്തിൽ പോയി സന്താനപ്രാർത്ഥന നടത്തി. മഹാമുനി ജപിച്ചിട്ട പുഷ്‌പം ഒരു പെൺമാൻ തിന്നുകയും മാൻ പെറ്റ മനുഷ്യക്കുട്ടിയെ ഒരു കുറത്തി കോലോത്തമ്മക്ക് നൽകുകയും

Read More...

Chooliyar Bhagavathy Theyyam - ചൂളിയാർ ഭഗവതി തെയ്യം

Chooliyar Bhagavathy Theyyam - ചൂളിയാർ ഭഗവതി തെയ്യം ചൂളിയാർ ഭഗവതി തെയ്യം അല്ലെങ്കിൽ ശൂലിയാർ ഭഗവതി എന്നും വിളിക്കുന്നു. തൃക്കണ്യാലപ്പന്റെ ധാന്യപ്പുര ചുട്ടെരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ കാർത്തവീരാസുരനെ വധിക്കാൻ

Read More...

Chorakatti Bhagavathy Theyyam (ചോരക്കട്ടി ഭഗവതി തെയ്യം)

രൗദ്രമൂർത്തിയായ ചോരക്കട്ടിയമ്മ ഏഴ് ദേവതമാരിൽ ഇളയവളാണെന്നും യാത്രാമദ്ധ്യെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ സഹോദരിമാരുടെ നിർദ്ധേശ പ്രകാരം വഴിയിൽ കണ്ട പൊട്ടൻ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പാളയിൽ വെള്ളം കോരി

Read More...

Choyyar Gurikkal Theyyam (ചൊയ്യാർഗുരിക്കൾ തെയ്യം)

കൂളിക്കാവ് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം (പതി) പാലക്കുന്ന് – കരിവെള്ളൂർ … (21 & 22-10-16) … ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി; കരിഞ്ചാമുണ്ടി; കാലിച്ചാൻ ദൈവം; ഭദ്രകാളി; ഗുളികൻ; ധർമ്മദൈവം; ഇടക്കേൻ ഗുരിക്കൾ തെയ്യം; മുത്തച്ചൻദൈവം; ഗുരുനാഥൻദൈവം; മന്ത്രമൂർത്തി; ചൊയ്യാർഗുരിക്കൾ; ഈറ്റമൂർത്തി; കൂമനാട്ടി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ

Read More...

Chudalabhadra Theyyam (ചുടലഭദ്ര തെയ്യം)

ഭദ്രകാളി സങ്കല്പമാണ് ചുടലഭദ്ര തെയ്യം, ചുടലക്കാളി തെയ്യം എന്ന് പറയും ദേശസഞ്ചാരത്തിനു അനുസരിച്ച് ദേവി ദേവൻമ്മാരുടെ രൂപഭാവനാമയമാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അതിപ്രാചീനകാലംമുതല്‍ ഭാരതീയര്‍

Read More...

Chuzhali Bhagavathy Theyyam - ചുഴലി ഭഗവതി തെയ്യം

Chuzhali Bhagavathy Theyyam - ചുഴലി ഭഗവതി തെയ്യം ചുഴലി സ്വരൂപത്തിന്റെ കുലദേവതയാണ് ചുഴലി ഭഗവതി. ചെറുകുന്നിലെ അന്നപൂര്‍ണ്ണ ദേവിയുടെ കൂടെ മരക്കലമെറി (ചെറിയ കപ്പല്‍ കയറി) മലനാട്ടില്‍ എത്തിയതാണ് ഈ ദേവി.

Read More...

Daivathar Theyyam (ദൈവത്താർ തെയ്യം)

ശ്രീരാമ സങ്കല്പ്പeത്തിലുള്ള ദൈവമാണ് തലശ്ശേരിയിലെ അണ്ടലൂര്‍ കാവില്‍ ആരാധിക്കുന്ന അണ്ടലൂര്‍ ദൈവത്താര്‍ തെയ്യം. സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മുടി അലങ്കാരങ്ങൾ ആണു ഈ കോലം അണിയുക. രാവണ

Read More...

Dandan Theyyam (ദണ്ഡൻ തെയ്യം )

പാർവ്വതീപരമേശ്വരന്മാരുടെ പൊന്മകളായ കാളിയും ദണ്ഡനും ഘണ്ഡാകർണ്ണനും ആനന്ദത്തിൽ ഭൂതഗണങ്ങളോടൊത്ത്‌ മദിച്ചുവാണു. എന്നാൽ ദണ്ഡനും ഘണ്ഡാകർണ്ണനും സ്വഭാവത്തിൽ അസുരഭാവം കൈവന്നു.

Read More...

Devakooth Theyyam, Performed by Woman (ദേവക്കൂത്ത്)

ഉത്തരമലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും കളിയാട്ടങ്ങളിൽ തെയ്യക്കോലം കെട്ടിയാടാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ കെട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ദേവക്കൂത്ത്’ തെക്കുമ്പാട് കൂലോം

Read More...

Dhooliyanga Bhagavathy Theyyam - ധൂളിയാങ്ങ ഭഗവതി തെയ്യം

Dhooliyanga Bhagavathy Theyyam - ധൂളിയാങ്ങ ഭഗവതി തെയ്യം ഭദ്രകാളി സങ്കൽപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ദേവതയാണ് കക്കര ഭഗവതി. ഉടയിൽ അഗ്നിയും ‘ഭദ്രച്ചൊട്ട’ മുഖവുമായി അസുര വാദ്യത്തിൽ ചടുല നൃത്തച്ചുവടുകളുമായാടുന്ന

Read More...

Dhooma or Dhoomraa Bhagavathy Theyyam (ധൂമാ ഭഗവതി)

ധൂമാ ഭഗവതി മഹാദേവന്റെ ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ പൊടിച്ചു വന്ന ദേവതയാണ് ധൂമാ ഭഗവതി അല്ലെങ്കിൽ ധ്രൂമാ ഭഗവതി. ധൂമാസുരനെ വധിക്കാൻ അവതാരം കൊണ്ട ദേവത. തുളുനാട്ടിൽ നിന്നും കവടിയങ്ങാനം അബ്ലിയില്ലത്തെ

Read More...

Edakken Gurikkal Theyyam (ഇടക്കേൻ ഗുരിക്കൾ തെയ്യം)

കൂളിക്കാവ് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം (പതി) പാലക്കുന്ന് – കരിവെള്ളൂർ … (21 & 22-10-16) … ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി; കരിഞ്ചാമുണ്ടി; കാലിച്ചാൻ ദൈവം; ഭദ്രകാളി; ഗുളികൻ; ധർമ്മദൈവം; ഇടക്കേൻ ഗുരിക്കൾ; മുത്തച്ചൻദൈവം; ഗുരുനാഥൻദൈവം; മന്ത്രമൂർത്തി; ചൊയ്യാർഗുരിക്കൾ; ഈറ്റമൂർത്തി; കൂമനാട്ടി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ

Read More...

Edalapurath Chamundi Theyyam - എടലാപുരത്ത് ചാമുണ്ടി തെയ്യം

Edalapurath Chamundi Theyyam - എടലാപുരത്ത് ചാമുണ്ടി തെയ്യം വിശ്വാസപരമായി ശ്രീപാർവ്വതിയേയാണ് എടലാപുരത്ത് ചാമുണ്ഡിയായി ആരാധിക്കുന്നത് . പത്തില്ലം പട്ടേരിമാരുടെ നാൽപത്തിയൊന്ന് നാൾ നീണ്ടു നിന്ന മഹാ

Read More...

Embran Gurikkal Theyyam - എബ്രാൻ കുരിക്കൾ തെയ്യം

Embran Gurikkal Theyyam - എബ്രാൻ കുരിക്കൾ തെയ്യം ചാലാട്ട് തറയെന്ന വലിയൊരു വയലിൻ്റെ ഉടമയാണ് അഴീക്കോട് നാടുവാഴി എബ്രാന്തിരി. കൃഷി പണിയിൽ പുലയരാണ് അയാളെ സഹായിച്ചിരുന്നത്. പിത്താരി എന്ന് പേരായ ഒരു

Read More...

Ettamurthy Theyyam (ഈറ്റമൂർത്തി തെയ്യം)

കൂളിക്കാവ് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം (പതി) പാലക്കുന്ന് – കരിവെള്ളൂർ … (21 & 22-10-16) … ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി; കരിഞ്ചാമുണ്ടി; കാലിച്ചാൻ ദൈവം; ഭദ്രകാളി; ഗുളികൻ; ധർമ്മദൈവം; ഇടക്കേൻ ഗുരിക്കൾ; മുത്തച്ചൻദൈവം; ഗുരുനാഥൻദൈവം; മന്ത്രമൂർത്തി; ചൊയ്യാർഗുരിക്കൾ തെയ്യം; ഈറ്റമൂർത്തി; കൂമനാട്ടി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾഈറ്റമൂർത്തി

Read More...

Gulikan Theyyam (ഗുളികൻ തെയ്യം)

ഗുളികൻ (പുറം കാലൻ) മാർക്കാണ്ഡേയന്റെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കാൻ കാലകാലനായ പരമശിവൻ തന്റെ മൂന്നാം തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് കാലനെ ഭസ്മമാക്കി. കാലനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ മരണങ്ങളില്ലതായി. ദേവന്മർ

Read More...

Gurikkal Theyyam (ഗുരിക്കൽ തെയ്യം)

പണ്ട് കൂടാളി എന്ന ദേശത്ത് ശംഖും പളൂങ്കും രുദ്രക്ഷവും മുദ്രകളിഞ്ഞ യോഗിക ളുണ്ടായിരുന്ന്നു അള്ളS യോഗിയും മOയോഗി എന്ന ഇരുകുലം യോഗി വർഗ്ഗത്തിർ ഒരു യോഗി കുംടുംബത്തിലായിരുന്ന ‘ കുഞ്ഞിരാമൻ

Read More...

Gurukkal Theyyam (ഗുരുക്കള്‍ തെയ്യം) Gurukkal Theyyam (ഗുരുക്കള്‍ തെയ്യം)

കോലമന്നന്റെ അനുചരന്മാരാല്‍ ചതിക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാമാന്ത്രികനാണ് ഗുരുക്കള്‍ തെയ്യം. കതിവന്നൂര്‍ വീരന്‍ തെയ്യത്തോടോപ്പം കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യമാണ്‌ കുരിക്കള്‍ തെയ്യം.

Read More...

Gurunathan Daivam (ഗുരുനാഥൻദൈവം)

കൂളിക്കാവ് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം (പതി) പാലക്കുന്ന് – കരിവെള്ളൂർ … (21 & 22-10-16) … ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി; കരിഞ്ചാമുണ്ടി; കാലിച്ചാൻ ദൈവം; ഭദ്രകാളി; ഗുളികൻ; ധർമ്മദൈവം; ഇടക്കേൻ ഗുരിക്കൾ; മുത്തച്ചൻദൈവം; ഗുരുനാഥൻദൈവം; മന്ത്രമൂർത്തി; ചൊയ്യാർഗുരിക്കൾ; ഈറ്റമൂർത്തി; കൂമനാട്ടി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ

Read More...

Hanuman Theyyam (ഹനുമാൻ തെയ്യം-ആഞ്ജനേയൻ)

വടശ്ശേരി പെരുങ്ങോട്ടു ഇല്ലം, കാങ്കോൽ

Read More...

ഈ പേജുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക

9526805283 / 9495074848